Strömsunds SSK värnar om miljön

Leddragning & ledvård görs med så liten påverkan av faunan som möjligt

Vårt miljötänk

Strömsunds Snöskoterklubb byter löpande ut sina maskiner och redskap för ledskötsel och transporter mot modernare alternativ med så miljövänliga motoralternativ som möjligt.

Inför säsongen 2007-2008 investerade vi i en ny 4-takts maskin. Valet föll på en Lynx Yeti Pro V800. Vi behöll vår gamla Lynx 6900 2-taktare som extramaskin. Men redan efter första säsongen med den nya maskinen konstaterade vi att vi skulle avyttra den gamla "sexnian" Anledningen var att bränsleförbrukningen sjönk med ca. 70% med den nya 4-takts maskinen.

Så till säsongen 2009-2010 föll valet på en Ski-Doo. Med denna investering gjorde vår lilla klubb i våra ögon sett, en stor insats för att minska miljöpåverkan, men globalt sett kanske inte så stor. Många bäckar små...

Vi använder oss även, i så stor utsträckning som möjligt, av bilogiskt nedbrytbara rengörings- och drivmedelsprodukter. All leddragning och ledvård görs på ett sätt, som så lite som möjligt ska påverka faunan.

Källsortering och återvinning är för oss en självklarhet.