Copyright © 2009 ~ All Rights Reserved ~ stromsundsssk.se

 

Här presenterar vi information som rör Strömsunds Snöskoterklubbs distrikt. Det kan vara viktig för dig som skoterförare att veta vad som står här för att undvika allvarliga olyckor

 

Isläget i centrala Strömsund

Isen på Ströms Vattudal har under de senaste dygnens blidväder minskat drastiskt i tjocklek. Vi rekommenderar att ni kör längs den grönstreckade linjen på norra sidan av sjön, och därefter passerar ni Ströms Vattudal via bron.

Det är tillåtet att köra på allmän väg under förutsättning att ni kör max 20 km/h samt att ni inte har passagerare, varken på skoter eller i pulka.

Se bild 1 nedan:

 

 

*********************************************************

Vi vill poängtera att du som skoterförare SKA hålla ledkörning enligt sträckningen på bild 2 mellan Ramselevägen och Risselåsvägen. Markägaren vill inte att vi kör rakt över hans åker/betesmark på grund av frysbränna och nedskräpning.

Vi har påbörjat arbete med att ta kontakt med annan markägare för att få tillåtelse att flytta leden till säsongen 2015-2016.

 

 

****************************************************************

Karta över Ströms Vattudal i centrala Strömsund

Rent generellt så brukar Strömsunds Snöskoterklubb ruska överfarten mellan Rotnäset och Näsviken med granris när vi anser att leden av oss har godkänd istjocklek. Men med de senaste årens nyckfulla och skiftande väderlek tar vi inget ansvar vid genomkörning av isen fastän vi ruskat.

All körning på is, sker precis som all annan körning på egen risk.

 

Denna karta visar vart det med stor sannolikhet är dålig is. Framförallt på försäsong och på vårvintern. Men den gäller även om det varit kraftig eller längre blidväder mitt under smällkalla vinter.

Isen vid det rödstreckade området ska alltid passeras med stor försiktighet. Framförallt på båda sidor av Strömsbron ska extra stor försiktighet iakttas. Där är isen tunn och dålig hela vintersäsongen. 

Saknar du den lokala kunskapen om isen bör du rådfråga lokalbefolkning om vart, när och hur du ska köra på bästa och säkraste sätt.

Anledning till att isen är dålig beror på den kraftiga strömfåra som passerar det smala Strömsundet för att slutligen mynna ut i Faxälven vid Ulriksfors.

Se bild 3:

 

 

****************************************************************

 

Har du mer information?

Om just du tycker att det saknas viktig information på den här sidan som andra skoterförare bör få ta del av. Skicka ett mail till oss med informationen så lägger vi upp den här. Vill du att en speciell bild eller foto ska vara med, bifoga den i mailet.

Lämna gärna ett telefonnummer så vi kan kontakta dig om vi behöver kompletterande uppgifter

 

Skickas till: sekreterare[at]stromsundsssk.se

 

Mvh Styrelsen

 

 

 

 

Vår blogg

 

För att vi på ett enkelt sätt ska kunna uppdatera Dig löpande har vi en blogg som klubbledningen och utvalda aktiva medlemmar skriver i och uppdaterar.

 

För att komma till vår blogg, Klicka här

 

 

 

Tipsa oss

 

Om Du har tips på evenemang eller åsikter som klubben bör få ta del av, så blir vi glada och tacksamma för ett e-mail.

 

Skriv till

ordf[at]stromsundsssk.se.

 

 

 

 

 

Webdesign MST Consulting